ประวัติซุ้มเขื่อนยันฮี...?
00029-37PHP infoBoard V.7 Plus

ไฟท์แห่งความภาคภูมิใจ





User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:52 - 118.172.146.126

- แก้ไขล่าสุด
24/01/2012 - 10:21


00029-37 No. 31

ไฟท์ที่ประทับใจ





User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:52 - 118.172.146.126

00029-37 No. 32

ไฟท์ที่เศร้าใจและเสียใจมากที่สุด




User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:53 - 118.172.146.126

00029-37 No. 33

ตลอดระยะเวลา20กว่าปีไก่ชนได้ให้อะไรกลับผมบ้าง..?

ผมได้สิ่งดีๆที่ได้จากไก่ชนมาก็มากมาย





User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:54 - 118.172.146.126

00029-37 No. 34

สื่อนิตยสาร(หนังสือ)ไก่ชนได้ให้อะไรกับผมบ้าง..?





User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:55 - 118.172.146.126

00029-37 No. 35

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้ คือ..?

 




User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:57 - 118.172.146.126

00029-37 No. 36

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้ที่ผมจะไม่มีวันลืมได้เลย

 




User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
19/12/2011 - 10:58 - 118.172.146.126

00029-37 No. 37

http://www.youtube.com/watch?v=b87CFbC4AmU&feature=related




User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี user vip   [แก้ไข]
25/10/2012 - 13:47 - 182.53.3.94

00029-37 No. 38

ทดสอบ
https://mail.egat.co.th/owa2010/


User : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี user vip   [แก้ไข]
30/01/2016 - 09:38 - 182.255.9.64

00029-37 No. 39


หน้า : 1 2 3 4