00031-37PHP infoBoard V.7 Plus
วันเดือนปีผ่านไปรวดเร็วนัก...งานเลี้ยงส่งพี่ๆที่ขุนกลาง...เกษียณอายุ..?

อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ...ในช่วงสองวันที่ได้ไปร่วมงานนี้...ก็รู้สึกดีและรู้สึกอบอุ่น...เหมือนพี่น้องกัน...ไม่มีตำแหน่งใดๆต่างคนต่างให้เกียรติกัน...ตามภาษารุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีขี้ข้าหรือเจ้านาย...ในวันนี้
Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
7/09/2015 - 01:16 - 182.53.11.153

- แก้ไขล่าสุด
15/09/2015 - 07:35
15/09/2015 - 07:36

อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกๆคนรู้สึกหดหู่ใจ...แต่ก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความรู้สึกดีๆที่จะต้องจดจำ

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:44 - 180.183.56.91
1

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:55 - 180.183.56.91

 

ในรอบหนึ่งปีจะต้องมีคนจากลาไปหนหนึ่ง...สิ้นสุดภาระกิจ...คือวันเกษียณอายุงาน...ของพี่ๆ


Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
15/09/2015 - 07:42 - 180.183.56.91
1

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:45 - 180.183.56.91

00031-37 No. 1

1
Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
15/09/2015 - 07:47 - 180.183.56.91
1

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:48 - 180.183.56.91

00031-37 No. 2

1


Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
15/09/2015 - 07:48 - 180.183.56.91

- แก้ไขล่าสุด
15/09/2015 - 07:49

2

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:50 - 180.183.56.91
3

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:50 - 180.183.56.91

00031-37 No. 3

1


Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
15/09/2015 - 07:51 - 180.183.56.91
2

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:52 - 180.183.56.91

00031-37 No. 4

1


Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข]
15/09/2015 - 07:53 - 180.183.56.91
2

Admin : เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี เอ...ซุ้มเขื่อนยันฮี   [แก้ไข] ลบ
15/09/2015 - 07:53 - 180.183.56.91

00031-37 No. 5


หน้า : 1